Last van technostress?

Niet alleen vormen al die leuke apparaatjes een belasting op fysiek niveau, ook op psychisch niveau kunnen ze een belastende uitwerking hebben. Via de smartphone, tablet en laptop zijn we altijd en overal bereikbaar. Dat kan heel handig zijn, maar het kan ook heel vermoeiend zijn. De term ‘technostress’ werd geïntroduceerd door Michelle M. Weil en Larry Rosen (TechnoStress: Coping with Technology @ WORK @ HOME @ PLAY). Technostress betekent de negatieve invloed op gedachten, attitudes, gedrag en psychologische reacties die zowel direct als indirect veroorzaakt worden door technologie.

Symptomen

Het belangrijkste symptoom van technostress is gespannenheid. Die kan zich uiten in geïrriteerd zijn, hoofdpijn, mentale vermoeidheid, depressie, nachtmerries, paniek, opstandigheid en een gevoel van hulpeloosheid. Ook kunnen mensen met technostress bepaalde situaties slecht inschatten, tonen zij minder organisatorische betrokkenheid en zijn ze minder productief.

Oorzaken

Belangrijk is het tempo van technologische verandering en het besef dat je altijd en overal bereikbaar bent en daardoor voortdurend verbonden bent met de rest van de wereld. Verder kunnen ook de toegenomen werkdruk, het ontbreken van de juiste trainingen en de onbetrouwbaarheid van hardware en software allemaal leiden tot technostress.

En ook al gehoord van technosis?

Te veel technostress kan zelfs doorslaan in een nog ernstiger aandoening. Mensen die zich volledig laten opslorpen door de technologie richten zich steeds meer op apparaten en zijn minder gevoelig voor hun eigen behoeften en die van anderen. Sommige mensen laten het zo ver komen dat ze het risico lopen om hun eigen identiteit te verliezen. Dit wordt een ‘technosis’ genoemd.

Massage biedt verlichting

Zowel voor de lichamelijke als psychische problemen die veroorzaakt worden door de moderne technologie, of beter gezegd door het verkeerd en overmatig gebruik hiervan, kan massage verlichting bieden.

Bron: www.massagemag.com en  www.computerworld.nl